Dây rút nhựa 250mm (Dây thít nhựa 250mm*4, Lạt nhựa 250mm*5)

35 

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0826.099.555